BIR

HVORDAN SKAL BYENS BORGERE BLI FLINKERE TIL Å KILDESORTERE?

Og hvordan kan renovasjonselskapet tilpasse seg til befolkningens ønsker og behov for avfallshåntering? Hvilke endringer og utviklinger bør prioriteres? 

Ved å måle kundetilfredshet og omdømme jenvnlig siden 2006 har vi hjulpet BIR holde pulsen på kundenes opplevelse. 

Dette har gitt BIR oversikt på prestasjoner i alle ledd - fra renovatører til gjenvinningsstasjoner - og har blitt et verktøy for kontinuerlig forbedring.

Resultatet er en økning i kundetilfredshet fra 71% til 84% og en helt ny betalignsmodel som gagner miljøet og forbrukeren.

Mette Havre Nyg�rd, Kommunikasjonssjef BIR AS
Vi har samarbeidet med Brandity i ti år. Det har gitt oss verdifull kunnskap om våre kunders ønsker og behov. Brandity leverer ikke bare fra seg et svar på en undersøkelse, men de hjelper deg videre i riktig retning.
— Mette Nygård Havre, Kommunikasjonssjef BIR

Illustrasjon på noen av spørsmålene