Flybussen

 
 

Hvordan kan vi få flere til å ta bussen fremfor taxi?

Gjennom en reell kundereise speilet opp mot en ideell kokte det over av løsninger som resulterte i at Flybussen rett og slett måtte ansette flere folk! Det var ikke vår baktanke, men det lover godt!

 
 
 
 
Prosessen med Brandity var svært effektiv, nyttig og lærerik, og ble gjennomført på et høyt profesjonelt nivå. En viktig grunn til godt resultat var at vi etter anbefaling fra Brandity, jobbet med én målgruppe og ett kommersielt mål om at Flybussen ønsker å øke sitt passasjertall. Resultatet var konkrete tiltak på tvers av Flybussens leveranse, dvs. alt fra servicetiltak til oppdatering av app, kjørefrekvens, synliggjøring og betalingsløsning. I juni 2016 hadde Flybussen “all time high” i antall reisende! Det som var spesielt nyttig var at prosessen ga Flybussen både mot og innsikt til å gjøre nye og riktige tiltak basert på hva kundene er opptatt av.
— Trine Stanghelle, salgs- og markedssjef i Tide Buss AS
 
s06_Norling.jpg