Fokusgrupper oppsummert

 

HVA er en fokusgruppe?

En gruppesamtale som varer 2 timer

Veiledes av en moderator

Involverer 6-10 nøye utvalgte deltagere

Deltagerne rekrutteres utifra spesifikke kriterier

Bruker forhåndsdefinerte spørsmål som stilles åpne

Dirketesendes og observeres live av oppdragsgiveren

Tas opp for senere gjennomgang

Skriftlig rapport

Hva brukes fokusgrupper til?

Oppdage og utforske ulike synspunkter i et tema

Kartlegge spennet av holdninger rundt et tema

Finne årsaken til holdninger og inntrykk

Utforske funn identifisert i andre undersøkelser

Generere nye ideer og muligheter

Utvikle spørsmål for kvantitative undersøkelser

Teste markedsføringsmateriell med en målgruppe

 
 
 
 

Hva må til for

Utvikling av spørsmålsguide

Rekruttering av deltagere

Fasilitering/moderering av gruppen

Live observering av gruppen

Simultantolk

Transkribering

Live videostream over internet og opptak

Analyse av funn

Workshop om veien videre

- grupperommet -

- kunderom -