Mills

Hvordan vokse da man har 95% markedsandel?

Som markedsførere diskuterer vi ofte merke-essens, det som oppsummerer merkevaren og skiller den ut innenfor sin kategori. Men hva med forbruker-essens? Hva med den strategiske profilen som beskriver ikke den gjennomsnittlige forbrukeren, men forbrukeren som viser kjærlighet for merkevaren? 

Med Mills har vi gått i dybden på Superforbrukerne (de som er både høyvolumskjøpere og har et sterkt emosjonelt bånd til merket) for å lære hvordan de bruker produktene, og hvilken rolle merkevaren har i kjøleskapet og i livet som kan utvides til nye ideer og bruksmåter. For når man ikke har flere kunder å rekruttere, så er vekst kun mulig gjennom økt bruk blant eksisterende kunder.