Battery / Ringnes

Innsikt / Strategiutvikling / Markedskonsept

Snowboard.jpg
 

Utfrodringen

Battery kontaktet oss i 2016 med en ønske om å tiltrekke seg en ny målgruppe. Mer voksen, mindre Etter god respons på et par anonsefilmer rettet mot en mer voksen målgruppe og opplevd god respons. Men båndet mellom merkevaren og den ønskede målgruppen var svakt. Kategorien hadde aldri kommunisert til denne gruppen før og det eksisterte ikke noe forhold som Battery kunne bygge videre på. Behovssituasjonen til den nye målgruppen var ikke tydelig nok formulert til å gi tillit til en reposisjonering.

markedsteamet hos Ringnes manglet forståelse for Drevet av markedslederen Red Bull, hadde hele kategorien tradisjonelt fokusert på å konkurrere om ett segment: unge menn.

 

Løsninger

  1. Kartlegging av merkeassosiasjoner

  2. Dybdeintervjuer

  3. Måling av drivere i kategorien

  4. Means-end value prosess

  5. Ny merkeplattform

  6. Markedskonsept

 
Vi ser at det ligger et større potensial i å få de som drikker energidrikk sjeldnere til å se at dette er relevant for dem. For å fortsette å vokse så må vi treffe de litt eldre og vi må treffe bredere.
— Aleksander Hetland, 
merkevaresjef Ringnes 2016