tilbake til Cases

Sparebanken Vest

HVA HAR VI IKKE GJORT?

Denne banken har vært med oss siden vår spede begynnelse og utfordret oss på mangt og meget. Vi har bl.a. forsket på gamle og nye kunder, på merkevaren og brukeropplevelsen. Vi har hjulpet til med mulighetsrom i nye produkter og vi har sett på gode eller dårlige sponsormatch.

ima60923.jpg