TJENESTER

Det begynner ofte med store spørsmål. Hvordan vinne en ny målgruppe? Hvordan kommunisere med kommersiell treffsikkerhet? Hvordan overleve i et skiftende marked? Våre leveranser faller under tre kategorier.

 
 

Levende innsikt

Oppdage hvordan strategiske målgrupper tenker og hvordan verden ser ut i deres øyne.
-
Merkeassosiasjoner
Dybdeintervjuer
Kundereise
Fokusgrupper
Omdømmemåling
Tilfredshetsmåling
Videodokumentar
Pre- og posttest


Visjon og retning

Beslutte det som er distinkt og essensielt for å omfavne nye muligheter.
-
Posisjonering
Merkeplattform
Why Discovery
Merkearkitektur
Merkeløfte
Means-end value chain
Business Model Canvas
Value Proposition Canvas


Taktisk handling

Oversette strategi til handling som skaper positiv innflytelse i den virkelige verden.
-
Produkt- og tjenesteutvikling
Integrated Marketing Concepts
Konseptutvikling
Navneutvikling
Merkefortelling
Tekstutvikling
Byråbrief
Markedsfører til leie

 

Foredrag

Forbrukeradferd
Merkevareledelse