TJENESTER

Brandity jobber på tvers av markedsføring og forretningsutvikling. Vi hjelper bedrifter å forstå hvordan de passer inn hos forbrukere og hvordan de kan bli mer verdifulle. 

 


STRATEGI
FOR VEKST


Produktinnovasjon

Tjenesteinnovasjon

Porteføljeutvikling

Super Consumers

Målgruppeutvikling

Integrated Marketing Concept


LEVENDE
INNSIKT


Assosiasjonsstudier

Dybdeintervjuer

Kundereisekartlegging

Omdømmemåling

Reklametest

Fokusgrupper

Advisory Boards

KTI-måling

Spørreundersøkelser

Driveranalyser

Social Media Listening


FOREDRAG


Forbrukeradferd

Merkevareledelse


VISJON
OG RETNING


Posisjonering

Merkeplattform

Merkearkitektur

Verdiløfte

Forretningsmodell

Navneutvikling

Historiefortelling