focusgroup.png

Fokusgrupper

Spørreundersøkelser avdekker hva mens fokusgrupper avdekker hvorfor

 
 
IMG_5078.jpg

Hvorfor gjennomføre fokusgrupper?

Fokusgrupper er mest verdifulle når man trenger dyp forståelse rundt et spesifikt tema eller situasjon. For eksempel når resultatene fra en spørreundersøkelse skaper flere spørsmål enn svar. Eller når man trenger å forstå hvordan ulike retninger i tjenesteutviklingen eller kommunikasjon oppfattes. Fordi de foregår som samtaler, tillater fokusgrupper å grave dypt fremfor bredt, i årsakene til hvorfor målgruppen tenker som den gjør. Det gir deltagerne muligheten til å svare åpent, med eget språk. Og det gir oss muligheten til å følge opp uventede svar med utdypende spørsmål.

IMG_5084.jpg

Dypere innsikt

Fokusgrupper bruker gruppediskusjon som virkemiddel for å kjapt belyse spennet i holdningene og synspunktene rundt et tema, produkt, idé eller tjeneste. Når de utføres på riktig måte stimulerer fokusgrupper til dynamiske utvekslinger, som fører til utforsking, bekreftelse, oppdagelse, og dybde i tematikken. På denne måten fremkaller denne metoden innsikt som tradisjonelle spørreundersøkelser ikke når frem til. Resultatet er ikke statistisk data, men rikt beskrivende, kvalitativ data som støtter kreative prosesser og ekspansiv tenking.

 
 

Kom i gang med fokusgrupper

Brandity har flere års erfaring med gjennomføring av fokusgrupper i Norge og andre land. Studio B er vårt innsiktsstudio i Bergen der vi fasiliterer alt fra tradisjonelle fokusgrupper, til dyader, dybdeintervjuer og gruppedrevne innovasjonsprosesser. Vi kan gjøre hele prosjektet for deg eller du kan leie lokalene våres og benytte de tjenestene du trenger. Trenger du fokusgrupper i andre byer? Det løser vi óg.

 
 
 

Studio/B, Bergen

Bryggen 3-5
5003 Bergen

Studio/O, Oslo

Fridtjof Nansens plass 5
0160 Oslo